150€ Cap de setmana

300€ Una setmana

450€ Dos setmanes

600€ Tres setmanes

700€ Un mes

200€ Cap de setmana

350€ Una setmana

500€ Dos setmanes

650€ Tres setmanes

800€ Un mes